fbpx
Arama sonuçlarınız

Tapu İçin Gerekli Belgeler

tarafından gönderildi NG Net üzerinde 13 Haziran 2022
0

Gerekli bilgilerin edinilmesi ve tapu işlem adımlarının sırayla izlenmesi halinde tapu satış işlemleri sorunsuz tamamlanabilmektedir. 

Tapu için öncelikle satıcının web-tapu sistemi üzerinden giriş yaparak işlemin yapılacağı tapu dairesinden randevu alınabilmektedir.

Randevu gün ve saatinde orda bulunan tarafların beraberinde bazı belgeleri de bulundurmaları gerekiyor.

Peki, tapuda gerekli belgeler nelerdir?

Tapuda satıcıdan istenen evraklar:

– Tapu aslı veya fotokopisi

– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– Rayiç bedel yazısı (ilgili belediyeden emlak borcu olmadığına dair yazı)

– Tapu işlemlerini 3.kişiler tarafından yapılacaksa vekaletname.

Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– Tapu işlemlerini 3.kişiler tarafından yapılacaksa vekaletname.

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Söz konusu gayrimenkulün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Listeleri Karşılaştır