fbpx

Properties listed in حمام

14
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی در کوچوک‌چکمجه – NG 380

179.350USD - 430.416.00 USD
کوچوک‌چکمجه ، بخش اروپایی
کوچوک‌چکمجه ، بخش اروپایی
13
فروشگاه
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی درمنطقه گونگورَن – NG 376  

271.000USD - 1.865.000 USD
گونگورَن، بخش اروپایی
گونگورَن، بخش اروپایی
16
مجتمع مسکونی
در دست ساخت

مجتمع مسکونی در باغچه‌شهیر – NG 382   

3.465.209TL - 7.196.240TL
باغچه‌شهیر، بخش اروپایی
باغچه‌شهیر، بخش اروپایی
7
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی در منطقه‌ آوجیلار – NG 375   

185.000USD - 450.000 USD
آوجیلار، بخش اروپایی
آوجیلار، بخش اروپایی
18
فروشگاه
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی در منطقه اسَنیورت – NG 368  

75.000USD - 300.000 USD
اسَنیورت، بخش اروپایی
اسَنیورت، بخش اروپایی
16
فروشگاه
پروژه های آماده

پروژه درمنطقه کارتال – NG 364

275.000USD - 490.000USD
کارتال ، بخش آسیایی
کارتال ، بخش آسیایی
11
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی در باشاک‌شهیر – NG 360   

4.000.000TL - 5.239.212 TL
باشاک‌شهیر ، بخش اروپایی
باشاک‌شهیر ، بخش اروپایی
15
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

واحدهای آماده سکونت دربویوک‌چکمجه – NG 358

246.000USD - 1.005.000 USD
بویوک‌چکمجه، بخش اروپایی
بویوک‌چکمجه، بخش اروپایی
20
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

خرید خانه در منطقه باهچه‌شهیر– NG 355

350.000USD - 335.000 USD
باغچه‌شهیر، بخش اروپایی
باغچه‌شهیر، بخش اروپایی
17
فروشگاه
در دست ساخت

پروژه ای برای سرمایه‌گذاری در آوجیلار – NG 3...

6.646.000TL - 11.591.000 TL
آوجیلار ، بخش اروپایی
آوجیلار ، بخش اروپایی

Compare Listings