fbpx

Properties listed in حمام

37
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

پروژه در منطقه بیوک چکمجه – NG 326

8.350.000 TL22.700.000 - TL
بیوک چکمجه ، بخش اروپایی
بیوک چکمجه ، بخش اروپایی
15
فروشگاه
در دست ساخت

پروژه در منطقه کادیکوی – NG 319

210.000 USD 440.000 - USD
کادیکوی، بخش آسیایی
کادیکوی، بخش آسیایی
12
فروشگاه
در دست ساخت

سرمایه‌گذاری ملک در منطقه توزلا – NG 3...

217.000 USD 760.000 - USD
توزلا ، بخش آسیایی
توزلا ، بخش آسیایی
16
فروشگاه
پروژه های آماده

آپارتمان در منطقه ­ی زیتین بورنو -NG 327

538.972 USD 802.478 - USD
زیتین بورنو، بخش اروپایی
زیتین بورنو، بخش اروپایی
11
فروشگاه
در دست ساخت

خانه در منطقه ­ی مال تپه – NG 323

217.935 USD 258.696 - USD
مال تپه، بخش آسیایی
مال تپه، بخش آسیایی
14
مجتمع مسکونی
در دست ساخت

ملک در منطقه ­ی بلیک‌دوزو- NG 316

179.000 USD 479.000 - USD
بلیک‌دوزو، بخش اروپایی
بلیک‌دوزو، بخش اروپایی
12
فروشگاه
در دست ساخت

ملک در منطقه ­ی بیلیک‌دوزو – NG314

445.000 USD 880.000 - USD
بیلیک‌دوزو، بخش اروپایی
بیلیک‌دوزو، بخش اروپایی
11
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

ملک در منطقه ­ی اسکودار – NG312

475.000 USD 1.180.000 - USD
اسکودار، بخش آسیایی
اسکودار، بخش آسیایی
6
ویلا
پروژه های آماده

خانه در منطقه ­ی بیوک‌چکمجه -NG311

590.000 USD 750.000 - USD
بیوک‌چکمجه، بخش اروپایی
بیوک‌چکمجه، بخش اروپایی
9
فروشگاه
در دست ساخت

خانه در منطقه‌کوچوک‌چکمجه – NG308

2.850.000 TL 4.750.000 - TL
کوچوک‌چکمجه، بخش اروپایی
کوچوک‌چکمجه، بخش اروپایی

Compare Listings