fbpx

Properties listed in زمین بازی بچه ها

6
مجتمع مسکونی
در دست ساخت

پروژه ای با فرصت سرمایه گذاری در بیلیک‌دوزو ...

222,200USD- 305,067 USD
بیلیک‌دوزو ، بخش اروپایی
بیلیک‌دوزو ، بخش اروپایی
13
فروشگاه
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی درمنطقه گونگورَن – NG 376  

271.000USD - 1.865.000 USD
گونگورَن، بخش اروپایی
گونگورَن، بخش اروپایی
16
مجتمع مسکونی
در دست ساخت

مجتمع مسکونی در باغچه‌شهیر – NG 382   

3.465.209TL - 7.196.240TL
باغچه‌شهیر، بخش اروپایی
باغچه‌شهیر، بخش اروپایی
11
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

پروژه در منطقه ی بیلیک دوزو – NG 373  

2.546.100TL - 6.479.100TL
بویوک‌چکمجه / بخش اروپایی 
بویوک‌چکمجه / بخش اروپایی 
12
فروشگاه
در دست ساخت

پروژه در منطقه کائیتحانه – NG 371   

3.400.000TL - 4.108.000TL
کائیتحانه ، بخش اروپایی
کائیتحانه ، بخش اروپایی
15
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

مجتمع مسکونی لوکس در منطقه کارتال – NG 370  

321.446USD - 856.997 USD
کارتال ، بخش آسیایی
کارتال ، بخش آسیایی
13
فروشگاه
در دست ساخت

مجتمع مسکونی در پندیک – NG 362

2.980.000TL - 17.875.000TL
پندیک ، بخش آسیایی
پندیک ، بخش آسیایی
10
فروشگاه
پروژه های آماده

مجتمع در منطقه باهچه‌شهیر – NG 361   

3.200.000TL - 6.540.530TL
باغچه‌شهیر ، بخش اروپایی
باغچه‌شهیر ، بخش اروپایی
6
مجتمع مسکونی
در دست ساخت

مجتمع مسکونی در بیلیک‌دوزو – NG 359  

232.231USD - 599.305 USD
بیلیک‌دوزو، بخش اروپایی
بیلیک‌دوزو، بخش اروپایی
15
مجتمع مسکونی
پروژه های آماده

واحدهای آماده سکونت دربویوک‌چکمجه – NG 358

246.000USD - 1.005.000 USD
بویوک‌چکمجه، بخش اروپایی
بویوک‌چکمجه، بخش اروپایی

Compare Listings