fbpx
Your search results

فروش خانه در ترکیه رکورد میزند، در حالی که در جهان این میزان در حال کاهش است.

Posted by Eren on 8 آگوست 2022
0

فروش خانه در ترکیه رکورد میزند، در حالی که در جهان این میزان در حال کاهش است. در حالی که دنیا میکوشد زخمهای ناشی از کرونا را بهبود ببخشد، این بار افزایش هزینههای ساختوساز و کاهش قدرت خرید، بازار مسکن را متزلزل کرده است.

مقالات بیشتر در مورد بوقلمون را بخوانید

ویدیوهای بیشتر در مورد بوقلمون را تماشا کنید

Compare Listings